KONTAKT kontakt.html
    AVANCERAT INFORMATIONSSKYDDinformationsskydd.html
    BAKGRUNDSKONTROLL
    OTROHETotrohet.html
 

Vet du vem du har att göra med?

Få människor köper ett hus utan en seriös besiktning. Men när det gäller humankapital tenderar många arbetsgivare att ta stora risker. En enda medarbetare kan vara en investering på flera miljoner kronor. Samma medarbetare kan sedan ansvara för betydligt högre belopp. Ändå är det vanligt att en relativt enkel kontroll inte ens görs av en potentiell medarbetarens CV.


Vem ljuger i sitt CV?

Var femte svensk far med osanning i sitt CV (SvD 080129). Det är vanligast att yngre män ljuger. Det går dock givetvis inte i förväg att sia om vem som uppger felaktiga uppgifter.


Vilka är lögnerna i ett CV?

Vanligt är att språkkunskaper överdrivs och att luckor mellan tidigare anställningar täpps igen. Det förekommer även att folk uppger att de har en akademisk examen som de inte har. Falska eller tveksamma referenser är inte ovanligt. Exempelvis kan en tidigare kollega mycket väl presenteras som en chef.


Vad kan vi erbjuda?

Validering av ett CV är basen i våra bakgrundskontroller. Sedan är det fantasin som sätter gränser. Vanliga insatser är intervjuer med nyckelpersoner som inte nämns som referenser men ändå kan bistå med betydelsefull information. En ekonomisk bakgrundskontroll kan vara av stort värde då stora skulder kan driva personer till att fatta felaktiga och olagliga beslut. Vi kan även kontrollera om en person tidigare är straffad och hur han eller hon framstår inom social media, samt säkerställa att den sökande inte har tydliga kopplingar till konkurrerande verksamhet.


Vilken information ska kandidaterna få?

Öppna kort är att rekomendera. Förklara så tidigt som möjligt i rekryteringsprocessen vad ni har för avsikt att kontrollera.


Problem med en medarbetare?

Att säga upp en medarbetare kan vara en dyr historia. En enkel kontroll av den anställdes CV kan innebära att den anställde säger upp sig. Få medarbetare kan hantera den skam det innebär att ha ljugit i sitt CV.


Vad kostar det?

Vi har ett fast pris på validering av CV, 27 800 kr. Andra åtgärder som debiteras per timme är intervjuer, ekonomisk bakgrundskontroll och kontroll i straffregister.


Varför anlita oss?

Vi arbetar med öppna källor och register. Med andra ord kan en arbetsgivare själv genomföra en bakgrundskontroll. Dock vet vi vad som ska kontrolleras, vem vi ska fråga och vad vi ska fråga. Därför blir kontrollen korrekt genomförd.
Eftersom varje fall är unikt rekommenderar vi att du ringer oss och talar med en säkerhetskonsult om din situation för att bättre bedöma vilken typ av bakgrundskontroll som fungerar bäst för er. Samtalet är strikt konfidentiellt.

TÄNK PÅ ATT...

  1. Det är självklart att den sökande föreslår referenser som talar gott om honom eller henne. Be därför om en eller flera referenser utöver de föreslagna. Tänk på att vara diskret, den sökande har förmodligen inte gått ut med att han eller hon söker nytt jobb.

  2. Det går att köpa falska examensbevis på nätet och det är frestande att påstå att en examen är fullständig trots att det är en hel del kvar av studierna. Gå till källan och begär ut examens-bevis direkt från institutionen. Dessa uppgifter är en offentlig handling vilket inte alla sökande har klart för sig.

  3. Upplever du det sannolikt att den sökande ljuger om sin tidigare lön kan du begära ut senaste taxerade inkomst från Skatteverket. Det ger en ganska bra bild av om de uppgifter du fått stämmer.

  4. Ska ni anställa någon för en högre position, kan det vara en god idé att kontrollera om den sökande har ett eget bolag som konkurrerar med er verksamhet.