KONTAKT kontakt.html
    AVANCERAT INFORMATIONSSKYDD
    BAKGRUNDSKONTROLLBakgrundskontroll.html
    OTROHETotrohet.html
 

Säpo varnar svenska företag för spionage

Trots att den svenska säkerhetspolisen regelbundet varnar svenska företag för industrispionage så agerar allt för många som om spionage bara finns på bioduken (E24, Dagens Industri 091019).

Industrispionage är ett reellt gigantiskt problem som kostar hundratals miljarder varje år för en enskild större industrination (Ny Teknik 041013).

Vi har specialiserat oss på att kunna leverera ett antal tjänster för ökad trygghet. Efter att en riskanalys har genomförts kan vi erbjuda ett skydd som bland annat innefattar delar av nedanstående tjänster.


Dokumenterad säkerhetspolicy

Hälften av börsens bolag saknade strax efter milleniumskiftet en säkerhetspolicy för den information som finns på bärbara datorer. (Sifo, Dagens Industri 001016). Ett företag eller en myndighet som saknar en säkerhetspolicy för sin verksamhet förlitar sig på alla medarbetares sunda förnuft, det är sällan tillräckligt. Vi skräddarsyr en säkerhetspolicy efter era behov för hela er organisation.


Skyddade anställningar

Ibland finns behov av en annan officiell anställning och arbetsgivare för att förhindra spårbarhet via exempelvis offentliga register. Den anställda arbetar fortfarande rent fysiskt på sin ordinarie arbetsplats men på alla andra sätt saknas  koppling till arbetsplatsen och arbetsgivaren.


Säker postgång

En anställd kan även bli utsatt för spionage i anslutning till sitt hem. För att försvåra spårning och kartläggning kan den anställde använda en anonym postbox. Det förhindrar också manipulation och stöld av post. Förutom att postboxen är anonym fungerar den som en vanlig postbox som exempelvis Posten Norden och andra företag erbjuder. Arrangemanget kan även innefatta eftersändning in- eller utrikes.


Säker IT-miljö

Datorn är ett grundläggande verktyg för det mesta i många människors arbete. Vi genomför tekniska undersökningar av datorer och sanerar dem från ovälkommen programvara som spionprogram. Vi ser även över internetuppkoppling för att minimera risken att någon tar sig in i era datorer genom ert nätverk. Vid behov erbjuder vi utbildning i IT-säkerhet och vilka praktiska åtgärder som varje anställd behöver kunna för att bibehålla ett gott skydd.


Anonyma fordon

Kommunala parkeringsböter är spårbara via offentliga register. Fordon är lätta att koppla samman med enskilda individer via Transportstyrelsens fordonsregister. För att försvåra kartläggning av ett företags medarbetare kan de köra anonyma fordon. Då är det omöjligt att sammankoppla medarbetaren med fordonet via alla register.


Avlyssningssäkra rum

För större företag är ett eller flera avlyssningssäkra rum en självklarhet. Exempelvis använder Ericsson ett rum som inte kan avlyssnas för att producera sina kvartalsrapporter och årsredovisning. För mindre och mellanstora företag är avlyssningssäkra rum mindre vanligt trots att det som sägs i ett mötesrum kan stjälpa hela företaget om informationen kommer i orätta händer.
Eftersom varje företag och organisation har unika förutsättningar, rekommenderar vi att ni ringer oss och talar med en säkerhets-konsult och bokar ett möte.